Svih 8 osuđenih u predmetu Enes Mešić i dr. oglašeni su krivim i osuđeni na zatvorske kazne.

Ovom presudom, ukupno 22 optužene osobe iz Bosne i Hercegovine, su pravomoćno osuđene za kaznena djela u svezi sa odlascima na strana ratišta Sirije i Iraka.

Bitno je napomenuti, da do sada nije bila niti jedna oslobađajuća presuda u svezi sa kaznenim djelima za nezakonito sudjelovanje državljana na stranim ratištima.

U okviru akcije kodnog naziva “Damask”, Tužiteljstvo uložilo je intenzivne napore, zajedno sa partnerskim policijskim i sigurnosnim agencijama u BiH, zemljama regiona i agencijama iz partnerskih zemalja diljem svijeta, na provođenju detaljnih i sofisticiranih istraga i prikupljanju dokaza o odlascima državljana na ratišta Sirije i Iraka, te pridruživanju paravojnim skupinama i strukturama tzv. “ISIL-a”.

Većem broju osuđenih dokazano je da su boravili i sudjelovali na stranim ratištima, što je potkrepljeno i brojnim dokazima, a pravosudne i policijske agencije uspjele su ostvariti i značajnu preventivnu ulogu, jer se među osuđenima u proteklim godinama, nalaze i osobe koji nisu uspjele stići do Sirije i Iraka, već su otkrivene, locirane i uhićene na području Turske ili na polasku iz BiH.

Napori Tužiteljstva u borbi protiv terorizma, prepoznati su i priznati u brojnim međunarodnim analizama i izvještajima o borbi protiv terorizma, kao značajan doprinos međunarodnim naporima u borbi protiv terorizma i terorističkih aktivnosti.

Vezane objave