Dok na neke faktore koji utiču na zdravlje poput starosti i porodične anamneze ne možemo uticati, postoje mnogi drugi koje možemo držati pod kontrolom…