Opis radnih aktivnosti:predlaganje idejnih rješenja za izradu namještaja po mjeridizajniranje enterijera u skaladu sa zahtjevima kupcaizrada tehničke dokumetacije za namještaj i projekte enterijeraprezentacija idejnih rješenja u 2D i u 3D softverima…