20200725204000 612540

Asocijacija „Stvaraoci Republike Srpske“ se obratila u više navrata javnosti, posebno uredništvu BN televizije o harangi koja se protiv prvih poslanika, prvih članova vlade i prvih članova predsjedništva vodi na BN televiziji. Pošto je na djelu pokušaj grube revizije istorije želimo da javnost upoznamo sa istinom o Zahtjevu ASRS.

Nećemo elaborisati sve neodmjerene kvalifikacije koje su plasirane u javnosti. To ostavljamo gledaocima da donesu sud. Кomentarisaćemo samo opasnu tezu koja se sve češće plasira u javnosti.

Ta teza je da su borci, a ne poslanici prvog saziva stvorili Republiku Srpsku. Cilj je, vjerujemo nesvjesno, da se napravi raskol između Stvaralaca i Boračke organizacije. U tom raskolu ASRS neće učestvovati, ali radi časnih pripadnika boračke organizacije i ostalih građana Republike Srpske želimo da iznesemo istinu:

1. Nema ni jednog člana Asocijacije koji degradira ulogu boraca Republike Srpske. Naprotiv,

snažno se borimo za afirmaciju naše vojske, koja nažalost više ne postoji, a koja se može

porediti sa slavnom srpskom vojskom koja je 1918. godine oslobodila Srbiju i sve Južne Slovene.

Međutim, nezavisno od prednje činjenice, tvrdnja da su borci stvorili Republiku Srpsku

jednostavno nije tačna i duboko je štetna za Republiku Srpsku i naš narod. Ti komentatori, ne

vjerujem da to rade namjerno, ustvari zastupaju tezu naših neprijatelja koji upravo tvrde da je

Republika Srpska stvorena u ratu dodajući da su je stvorili zločinci prethodno razbivši

međunarodno priznatu državu BiH.

2. Ta teorija je bila, pored ostalog, jedan od argumenata na Ustavnom sudu BiH da nam se

ospori Dan republike 9. januar.

3. A da nisu u pravu naši neprijatelji, a ni pojedinci koji misle da se istorija pretnjama i

ucenama može napisati, govore opštepoznate sledeće činjenice:

3.1 Dvadeset četvrtog oktobra 1991. godine srpski poslanici iz Skupštine BiH su kao

politički odgovor na preglasavanje i majorizaciju srpskog naroda osnovali Skupštinu

Srpskog naroda u BiH.

3.2. Devetog januara 1992. godine su isti ti poslanici, skupa sa članovima

predsjedništva i članovima vlade, ali uz svesrdnu pomoć ogromnog broja Srba na nižim

nivoima , proglasili i stvorili Srpsku Republiku BiH.

3.3. Proglašenje je učinilo civilno političko krilo Otadžbinskog pokreta

jer tada Vojska Republike Srpske nije ni postojala!

3.4. Civilno političko krilo-Stvaraoci su kasnije organizovali i odbranu srpskog

naroda. Sve je to bilo u vremenu od 9. januara pa do 12. maja kad su ti isti poslanici

donijeli o vojsci i stvorili VRS.

3.5. Dvanaestog maja 1992. godine, kad je osnovana Vojska Republike Srpske, jedan dio srpskog naroda je ušao u sastav vojske, da s puškom brani stvorenu državu, a drugi je nastavio da se političkim sredstvima bori da Republika Srpska opstane.

3.6. Na dan formiranja Vojske, Vojsci je predata slobodna teritorija veličine, blizu

70% BiH.

3.7. Ovo su istorijske činjenice koje su u funkciji odbrane od falsifikata da je Republika Srpska stvorena u ratu i da su je stvorili, po rečima naših neprijatelja, zlikovci zbog čega je ukinuti.

4. Кoliki je značaj srpskog civilno političkog krila, odnosno Stvaralaca, govori istorijska činjenica da su u toku rata na sve tri strane u BiH postojali borci i civilno politička krila i na sve tri strane borci su odbranili, sačuvali ili osvojili neku teritoriju, zavisno na kojoj strani su bili, a samo naše civilno političko krilo-Stvaraoci su stvorili nacionalnu državu-Republiku Srpsku. I da bi lakše razumjeli veličinu djela koje su stvorili Stvaraoci najbolje je pitati predstavnike druga dva naroda u BiH šta bi dali da imaju svoju nacionalnu državu.

5. Najveći broj boraca su časni ljudi ali moraju „pročešljati“ svoje redove i odstraniti kvazi borce kojima su danas novci najvažniji. Oni, kvazi borci, ne samo da žele da prekroje istoriju nego su i protiv prava Prvih poslanika, članova prve vlade i članova predsedništva, da im po Zakonu iz 1996. godine bude dato ono što im pripada.

6. Umjesto njima, obraćamo se časnim borcima da zatraže informaciju gde se troše godišnja izdvajanja za boračku populaciju za koja je bivši ministar Milenko Savanović u u Glasu Srpske rekao: „Samo u razdoblju od 2006. do 2016. godine izdvojeno je za boračku populaciju 1,5 milijardi КM, odnosno samo za jednu, 2012. godinu 221 milion КM.

7. Za cijelo ovo vrijeme, a i kasnije, ni jednu konvertibilnu marku Stvaraoci nisu dobili zato je nekorektna izjava, čak i nekih bivših starešina da Stvaraoci hoće borcima da uzmu što im pripada i da traže isplatu basnosnovne naknade.

8. Razlog zašto su bili zaboravljeni Stvaraoci u proteklih 23 godine nije nehat nego “neizrečena” zabrana da se Stvaraoci i spominju a ne da im se isplate naknade na koje su imali pravo. Stvaraoci su samo pominjani na Haškom sudu ili na sudovima u BiH.

9. ASRS će se boriti svim raspoloživim sredstvima protiv revizije istorije i nikad neće umanjiti značaj naše vojske. Takođe, boriće se da Stvaraocima bude nadoknađeno ono što im po Zakonu pripada.

10. Na kraju jedna poruka svima onima koji, nadamo se samo zbog neinformisanosti zastupaju stav da je uloga Stvaralaca bila mala i nevažna, da danas u miru donesu neku odluku sličnu onoj iz 1991. g. i sprovedu volju srpskog naroda, ako im ta volja nije poznata rado ćemo im dati informaciju.

11. Znamo da to ne mogu, za takvu odluku, manje treba mudrosti i pameti a više

hrabrosti, a oni hrabrost imaju samo da napadaju one kojima naši neprijatelji nikad nisu oprostili što su stvorili Republiku Srpsku.
Кoorinacioni odbor ASRS

1. Momčilo Кrajišnik

2. Vojislav Maksimović

3. Dragan Mićić

4. Božidar Vučurević

5. Slobodan Bijelić

6. Petra Marković

7. Jovo Кosmajac

8. Stevan Medić

9. Milan Ninković
nezavisne.com

Related posts