AUTOBUSKI RED VOŽNJE -STANICA VIŠEGRAD – TRG PALIH BORACA

Višegrad – BIJELJINA (6:30) – od 14. OKTOBRA. 2019 – „Euro petrol oil“
Višegrad – Foča (pol 07:10 dolazak 08:45 Foča) – Tane, Višegrad
Višegrad – I. Sarajevo – Banja Luka (8:00) –ZAM BANJA LUKA
Višegrad – Foča- (9:30) – Titan

AUTOBUSKI RED VOŽNJE -STANICA VIŠEGRAD – Čađava, Motel Okuka, Stari Most
Višegrad – Beograd (9.50-10.00) – Aroma, Rogatica
Višegrad – Niš (11.15-11.40) – Kondor, Ist. Sarajevo (svaki neparni dan)
Višegrad – I. Sarajevo (12.40, 13.00) -Kondor, Ist. Sarajevo (svaki neparni dan)
Višegrad – I. Sarajevo (12:50 – 13:00) – Aroma Rogatica
Višegrad – Beograd – Novi Sad (01.10-01.20) – Jadran Ekspres Subotica
Višegrad – Beograd- Subotica (01.10-01.20) – Globtour
Višegrad – Trebinje (03.00-03:20) – Jadran Ekspres Subotica
Višegrad – Dubrovnik (3:00-3:20) – Jadran Ekspres Subotica , Globtour

Lokalne linije
VIŠEGRAD – GORNJA LIJESKA (7.30) (SAMO SRIJEDOM) NAPOMENA. Ako je državni praznik, linija ne saobraća.
VIŠEGRAD – VARDIŠTE – DOBRUNSKA RIJEKA (8.30) (SAMO SRIJEDOM) NAPOMENA. Ako je državni praznik, linija ne saobraća.
VIŠEGRAD – GORNJA LIJESKA ( 12.00 ) (SAMO SRIJEDOM) NAPOMENA. Ako je državni praznik, linija ne saobraća.
VIŠEGRAD – VARDIŠTE – DOBRUNSKA RIJEKA (14.15) (SAMO SRIJEDOM) NAPOMENA. Ako je državni praznik, linija ne saobraća.

AUTOBUSKI RED VOŽNJE ZA” VIŠEGRAD” IZ DRUGIH GRADOVA

Booking.com