AUTOBUSKI RED VOŽNJE -STANICA – TRG PALIH BORACA

Višegrad – BIJELJINA (6:30) – „Euro petrol oil“ – (OBUSTAVLJENO)
Višegrad – Foča (pol 07:10 dolazak 08:45 Foča) – Tane, Višegrad
Višegrad – I. Sarajevo – Banja Luka (8:00) –ZAM BANJA LUKA
Višegrad – Foča- (9:30) – Titan

– Čađava, Motel Okuka, Stari Most
Višegrad – Beograd (9.50-10.00) – Aroma, Rogatica
Višegrad – Niš (11:25-11.55) – Kondor, Ist. Sarajevo (svaki neparni dan) (OD 05.06.2020)
Višegrad – I. Sarajevo (12:40, 13.20) -Kondor, Ist. Sarajevo (svaki neparni dan) (OD 06.06.2020)
Višegrad – I. Sarajevo (12:40 – 13:20) – Aroma Rogatica
Višegrad – Ustiprača – Foča (12:50 – 13:20) – Aroma Rogatica
Višegrad – Novi Sad (01:10-01.40) – Globtour (OD 04.06.2020)
Višegrad – Beograd (01:10-01.40) – Globtour (OD 04.06.2020)
Višegrad – Mostar (03.00-03:20) – Globtour (OD 05.06.2020)
Višegrad – Nevesinje (03:00-03:20) – Globtour (OD 05.06.2020)

Lokalne linije
VIŠEGRAD – GORNJA LIJESKA (7.30) (SAMO SRIJEDOM) NAPOMENA. Ako je državni praznik, linija ne saobraća.
VIŠEGRAD – VARDIŠTE – DOBRUNSKA RIJEKA (8.30) (SAMO SRIJEDOM) NAPOMENA. Ako je državni praznik, linija ne saobraća.
VIŠEGRAD – GORNJA LIJESKA ( 12.00 ) (SAMO SRIJEDOM) NAPOMENA. Ako je državni praznik, linija ne saobraća.
VIŠEGRAD – VARDIŠTE – DOBRUNSKA RIJEKA (14.15) (SAMO SRIJEDOM) NAPOMENA. Ako je državni praznik, linija ne saobraća.

Related posts