Poljska bi, udružena sa baltičkim zemljama mogla potpuno da zatvori granicu sa Rusijom, odnosno, enklavom Kalinjingrad, ali i sa Belorusijom, što bi dovelo do potpunog odsecanja ovog, najisturenijeg dela Ruske Federacije, jer je koridor Suvalki jedina kopnena veza između Kalinjingrada i Belorusije