Booking.com

U Čajnički Centar za socijalni rad prije dana stiglo je Toyotino vozilo vrijedno 70 000 hiljada konvertibilnih maraka iz donacije Vlade Japana, putem Ministarstva civilnih poslova .
„S obzirom na skromna sredstva kojima raspolažemo, mi zaista nismo bili u mogućnosti da kupimo novi automobil iako nam je bio potreban“- rekao je Miodrag Perendija direktor Centra za socijalni rad.
On je izrazio zahvalnost načelniku opštine Čajniče, Goranu Karadžiću, uključujući Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS, Ministarstvo civilnih poslova i Vlade Japana što su prepoznali potrebe Čajničkog Centra i donirali im vrijednu donaciju.
„Ovo je prilika da unaprijedimo socijalnog rada na terenu, prevshodno u pružanju podrške licima sa invaliditetom, starijim licima, korisnicima pomoći njege od strane drugog lica, djeci sa posebnim potrebama i naravno svima koji se nađu u stanju socijalne potrebe“- istakao je Perendija.
Čajnički Centar do sada nije imao vozilo, i prema riječima načelnika Gorana Karadžića, novo vozilo će olakšati odlazak na teren, u čemu su, sve do sad, bili uskraćeni.
„Smatram da smo nabavkom ovog vozila riješili brojne probleme, i sada će radnici Centra moći da obilaze svako selo i svako staro i nemoćno lice kome je potrebna socijalna pomoć“, istakao je Karadžić.

Vezane objave