Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je jutros preliminarne rezultate za poslanike u Narodnoj skupštini RS. Rezultate objavljujemo po izbornim jedinicama.

IZBORNA JEDINICA 1

Obrađeno biračkih mjesta – 186 (75,00%)
Neobrađeno biračkih mjesta – 62 (25,00%)
Važeći listići – 47.882
Nevažeći prazni listići – 1.085
Nevažeći listići po drugim kriterijumima – 2.565
Šifra Politički subjekt Broj glasova %

00461 DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ 12.851 26,84

00515 SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD 12.661 26,44

02372 SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA – (SDS-SRSRS-SRS) 6.657 13,90

02369 PDP RS – MLADEN IVANIĆ 4.170 8,71

02386 ZAJEDNO ZA BIH 3.222 6,73

00074 SOCIJALISTIČKA PARTIJA 2.155 4,50

02379 PROEVROPSKI BLOK 1.193 2,49

01972 UJEDINJENA SRPSKA 1.115 2,33

02378 NDP DRAGAN ČAVIĆ-NS-SNS-SLOBODA 1.059 2,21

01200 SRPSKA NAPREDNA STRANKA 590 1,23

02321 POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE PDA 528 1,10

02328 NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA 521 1,09

02311 PRVA SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA PRVA SDS 411 0,86

02380 HDZ BIH,HSS,HKDU BIH,HSP-HNS 214 0,45

01872 POKRET USPJEŠNA SRPSKA DR ZLATKO MAKSIMOVIĆ 141 0,29

00036 BOSS – BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ 84 0,18

01276 KOMUNISTIČKA PARTIJA 84 0,18

02329 SAVEZ OSTANAK 50 0,10

01706 SAVEZ ZA NOVU POLITIKU 48 0,10

00879 EKOLOŠKA PARTIJA REPUBLIKE SRPSKE 38 0,08

01179 SAVEZ ZA DEMOKRATSKU SRPSKU 28 0,06

02325 SMS – SAVEZ MLADIH SNAGA 20 0,04

00769 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990 – HDZ 1990 16 0,03

00049 ZAVIČAJNI SOCIJALDEMOKRATI MILE MARČETA 16 0,03

01699 PRVA STRANKA

IZBORNA JEDINICA 2

Obrađeno biračkih mjesta – 193 (83,19%)
Neobrađeno biračkih mjesta – 39 (16,81%)
Važeći listići – 59.443
Nevažeći prazni listići – 1.737
Nevažeći listići po drugim kriterijumima – 2.556
Šifra Politički subjekt Broj glasova %

00515 SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD 24.937 41,95

02372 SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA – (SDS-SRSRS-SRS) 11.641 19,58

02369 PDP RS – MLADEN IVANIĆ 6.009 10,11

00461 DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ 5.371 9,04

02378 NDP DRAGAN ČAVIĆ-NS-SNS-SLOBODA 3.063 5,15

00074 SOCIJALISTIČKA PARTIJA 2.741 4,61

01972 UJEDINJENA SRPSKA 2.525 4,25

02386 ZAJEDNO ZA BIH 1.012 1,70

02311 PRVA SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA PRVA SDS 659 1,11

02329 SAVEZ OSTANAK 372 0,63

02379 PROEVROPSKI BLOK 251 0,42

01200 SRPSKA NAPREDNA STRANKA 220 0,37

01872 POKRET USPJEŠNA SRPSKA DR ZLATKO MAKSIMOVIĆ 149 0,25

01276 KOMUNISTIČKA PARTIJA 134 0,23

02380 HDZ BIH,HSS,HKDU BIH,HSP-HNS 103 0,17

00879 EKOLOŠKA PARTIJA REPUBLIKE SRPSKE 87 0,15

01706 SAVEZ ZA NOVU POLITIKU 50 0,08

00049 ZAVIČAJNI SOCIJALDEMOKRATI MILE MARČETA 46 0,08

02325 SMS – SAVEZ MLADIH SNAGA 29 0,05

01699 PRVA STRANKA 25 0,04

00769 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990 – HDZ 1990 19 0,03

IZBORNA JEDINICA 3

Obrađeno biračkih mjesta – 265 (61,34%)
Neobrađeno biračkih mjesta – 167 (38,66%)
Važeći listići – 88.507 (93,39%)
Nevažeći prazni listići – 2.506 (2,64%)
Nevažeći listići po drugim kriterijumima – 3.757 (3,96%)
Šifra Politički subjekt Broj glasova %

00515 SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD 27.649 31,24

02369 PDP RS – MLADEN IVANIĆ 16.820 19,00

00461 DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ 11.272 12,74

02372 SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA – (SDS-SRSRS-SRS) 9.753 11,02

00074 SOCIJALISTIČKA PARTIJA 9.266 10,47

02378 NDP DRAGAN ČAVIĆ-NS-SNS-SLOBODA 4.972 5,62

01972 UJEDINJENA SRPSKA 3.400 3,84

02311 PRVA SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA PRVA SDS 980 1,11

02386 ZAJEDNO ZA BIH 781 0,88

01872 POKRET USPJEŠNA SRPSKA DR ZLATKO MAKSIMOVIĆ 777 0,88

02379 PROEVROPSKI BLOK 717 0,81

01200 SRPSKA NAPREDNA STRANKA 614 0,69

02329 SAVEZ OSTANAK 348 0,39

01276 KOMUNISTIČKA PARTIJA 263 0,30

01706 SAVEZ ZA NOVU POLITIKU 236 0,27

01699 PRVA STRANKA 190 0,21

00769 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990 – HDZ 1990 146 0,16

00879 EKOLOŠKA PARTIJA REPUBLIKE SRPSKE 112 0,13

00049 ZAVIČAJNI SOCIJALDEMOKRATI MILE MARČETA 79 0,09

02328 NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA 46 0,05

02325 SMS – SAVEZ MLADIH SNAGA 45 0,05

01179 SAVEZ ZA DEMOKRATSKU SRPSKU 26 0,03

02072 GRAĐANSKI SAVEZ

IZBORNA JEDINICA 4

Obrađeno biračkih mjesta – 118 (93,65%)

Neobrađeno biračkih mjesta – 8 (6,35%)

Važeći listići – 29.640 (91,16%)

Nevažeći prazni listići – 1.172 (3,60%)

Nevažeći listići po drugim kriterijumima – 1.701 (5,23%)

Šifra Politički subjekt Broj glasova %

00515 SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD 9.195 31,02

02372 SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA – (SDS-SRSRS-SRS) 6.926 23,37

00074 SOCIJALISTIČKA PARTIJA 3.418 11,53

02369 PDP RS – MLADEN IVANIĆ 2.992 10,09

00461 DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ 2.420 8,16

02386 ZAJEDNO ZA BIH 1.252 4,22

01972 UJEDINJENA SRPSKA 944 3,18

02378 NDP DRAGAN ČAVIĆ-NS-SNS-SLOBODA 715 2,41

02379 PROEVROPSKI BLOK 378 1,28

02311 PRVA SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA PRVA SDS 327 1,10

01872 POKRET USPJEŠNA SRPSKA DR ZLATKO MAKSIMOVIĆ 313 1,06

02380 HDZ BIH,HSS,HKDU BIH,HSP-HNS 289 0,98

01200 SRPSKA NAPREDNA STRANKA 122 0,41

01706 SAVEZ ZA NOVU POLITIKU 98 0,33

01276 KOMUNISTIČKA PARTIJA 50 0,17

02329 SAVEZ OSTANAK 41 0,14

00769 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990 – HDZ 1990 38 0,13

01179 SAVEZ ZA DEMOKRATSKU SRPSKU 33 0,11

02328 NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA 28 0,09

00879 EKOLOŠKA PARTIJA REPUBLIKE SRPSKE 28 0,09

02325 SMS – SAVEZ MLADIH SNAGA 27 0,09

00049 ZAVIČAJNI SOCIJALDEMOKRATI MILE MARČETA 6 0,02

IZBORNA JEDINICA 5

Obrađeno biračkih mjesta – 164 (83,25%)
Neobrađeno biračkih mjesta – 33 (16,75%)
Važeći listići – 51.727 (94,85%)
Nevažeći prazni listići – 922 (1,69%)
Nevažeći listići po drugim kriterijumima – 1.889 (3,46%)
Šifra Politički subjekt Broj glasova %

02372 SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA – (SDS-SRSRS-SRS) 13.786 26,65

00515 SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD 12.492 24,15

00074 SOCIJALISTIČKA PARTIJA 7.502 14,50

00461 DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ 5.112 9,88

02386 ZAJEDNO ZA BIH 3.619 7,00

02369 PDP RS – MLADEN IVANIĆ 2.956 5,71

01972 UJEDINJENA SRPSKA 2.022 3,91

02378 NDP DRAGAN ČAVIĆ-NS-SNS-SLOBODA 1.542 2,98

02379 PROEVROPSKI BLOK 1.167 2,26

02311 PRVA SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA PRVA SDS 431 0,83

01200 SRPSKA NAPREDNA STRANKA 244 0,47

02329 SAVEZ OSTANAK 212 0,41

02380 HDZ BIH,HSS,HKDU BIH,HSP-HNS 198 0,38

01872 POKRET USPJEŠNA SRPSKA DR ZLATKO MAKSIMOVIĆ 130 0,25

00036 BOSS – BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ 59 0,11

01276 KOMUNISTIČKA PARTIJA 48 0,09

01706 SAVEZ ZA NOVU POLITIKU 48 0,09

02332 BUBIĆ IVANA – NEZAVISNI KANDIDAT 29 0,06

01699 PRVA STRANKA 26 0,05

00879 EKOLOŠKA PARTIJA REPUBLIKE SRPSKE 19 0,04

02328 NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA 18 0,03

01179 SAVEZ ZA DEMOKRATSKU SRPSKU 17 0,03

02325 SMS – SAVEZ MLADIH SNAGA 16 0,03

00769 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990 – HDZ 1990 14 0,03

00049 ZAVIČAJNI SOCIJALDEMOKRATI MILE MARČETA 7 0,01

02327 LIJEVO KRILO 7 0,01

02072 GRAĐANSKI SAVEZ 3 0,01

02356 TODIĆ DOBRISLAV – NEZAVISNI KANDIDAT

IZBORNA JEDINICA 6

Obrađeno biračkih mjesta – 245 (60,20%)
Neobrađeno biračkih mjesta – 162 (39,80%)
Važeći listići – 62.764 (94,25%)
Nevažeći prazni listići – 1.224 (1,84%)
Nevažeći listići po drugim kriterijumima – 2.607 (3,91%)
Šifra Politički subjekt Broj glasova %

00515 SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD 16.321 26,00

02372 SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA – (SDS-SRSRS-SRS) 14.365 22,89

00461 DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ 11.826 18,84

02369 PDP RS – MLADEN IVANIĆ 5.770 9,19

00074 SOCIJALISTIČKA PARTIJA 4.780 7,62

02378 NDP DRAGAN ČAVIĆ-NS-SNS-SLOBODA 2.775 4,42

01872 POKRET USPJEŠNA SRPSKA DR ZLATKO MAKSIMOVIĆ 2.426 3,87

02386 ZAJEDNO ZA BIH 2.213 3,53

02311 PRVA SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA PRVA SDS 588 0,94

01972 UJEDINJENA SRPSKA 558 0,89

01706 SAVEZ ZA NOVU POLITIKU 424 0,68

01200 SRPSKA NAPREDNA STRANKA 226 0,36

02379 PROEVROPSKI BLOK 203 0,32

01276 KOMUNISTIČKA PARTIJA 62 0,10

00879 EKOLOŠKA PARTIJA REPUBLIKE SRPSKE 53 0,08

00036 BOSS – BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ 47 0,07

02325 SMS – SAVEZ MLADIH SNAGA 36 0,06

02329 SAVEZ OSTANAK 30 0,05

01179 SAVEZ ZA DEMOKRATSKU SRPSKU 26 0,04

01699 PRVA STRANKA 18 0,03

00049 ZAVIČAJNI SOCIJALDEMOKRATI MILE MARČETA 17 0,03

IZBORNA JEDINICA 7

Obrađeno biračkih mjesta – 166 (81,77%)
Neobrađeno biračkih mjesta – 37 (18,23%)
Važeći listići – 47.362 (95,47%)
Nevažeći prazni listići – 900 (1,81%)
Nevažeći listići po drugim kriterijumima – 1.349 (2,72%)
Šifra Politički subjekt Broj glasova %

00515 SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD 17.994 37,99

00461 DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ 7.113 15,02

02372 SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA – (SDS-SRSRS-SRS) 6.400 13,51

02386 ZAJEDNO ZA BIH 4.495 9,49

00074 SOCIJALISTIČKA PARTIJA 3.367 7,11

02369 PDP RS – MLADEN IVANIĆ 2.699 5,70

01972 UJEDINJENA SRPSKA 1.830 3,86

02378 NDP DRAGAN ČAVIĆ-NS-SNS-SLOBODA 1.528 3,23

02379 PROEVROPSKI BLOK 946 2,00

02311 PRVA SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA PRVA SDS 303 0,64

02321 POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE PDA 240 0,51

01200 SRPSKA NAPREDNA STRANKA 163 0,34

01872 POKRET USPJEŠNA SRPSKA DR ZLATKO MAKSIMOVIĆ 74 0,16

01706 SAVEZ ZA NOVU POLITIKU 44 0,09

01979 NIKOLIĆ MLADEN – NEZAVISNI KANDIDAT 27 0,06

01179 SAVEZ ZA DEMOKRATSKU SRPSKU 26 0,05

00036 BOSS – BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ 23 0,05

02329 SAVEZ OSTANAK 20 0,04

01276 KOMUNISTIČKA PARTIJA 18 0,04

00879 EKOLOŠKA PARTIJA REPUBLIKE SRPSKE 14 0,03

02328 NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA 12 0,03

02325 SMS – SAVEZ MLADIH SNAGA 8 0,02

01699 PRVA STRANKA 7 0,01

00769 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990 – HDZ 1990 5 0,01

00049 ZAVIČAJNI SOCIJALDEMOKRATI MILE MARČETA 5 0,01

02348 ERA BOJAN – NEZAVISNI KANDIDAT 1 0,00

IZBORNA JEDINICA 8

Obrađeno biračkih mjesta – 102 (72,86%)
Neobrađeno biračkih mjesta – 38 (27,14%)
Važeći listići – 29.798
Nevažeći prazni listići – 542
Nevažeći listići po drugim kriterijumima – 942
Šifra Politički subjekt Broj glasova %

00515 SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD 10.635 35,69

02372 SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA – (SDS-SRSRS-SRS) 8.616 28,91

00461 DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ 6.109 20,50

02369 PDP RS – MLADEN IVANIĆ 2.240 7,52

00074 SOCIJALISTIČKA PARTIJA 689 2,31

02378 NDP DRAGAN ČAVIĆ-NS-SNS-SLOBODA 469 1,57

02311 PRVA SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA PRVA SDS 259 0,87

01972 UJEDINJENA SRPSKA 223 0,75

01200 SRPSKA NAPREDNA STRANKA 119 0,40

02386 ZAJEDNO ZA BIH 110 0,37

01872 POKRET USPJEŠNA SRPSKA DR ZLATKO MAKSIMOVIĆ 91 0,31

00879 EKOLOŠKA PARTIJA REPUBLIKE SRPSKE 62 0,21

01276 KOMUNISTIČKA PARTIJA 41 0,14

01706 SAVEZ ZA NOVU POLITIKU 28 0,09

00049 ZAVIČAJNI SOCIJALDEMOKRATI MILE MARČETA 26 0,09

02379 PROEVROPSKI BLOK 23 0,08

02328 NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA 12 0,04

02329 SAVEZ OSTANAK 12 0,04

02325 SMS – SAVEZ MLADIH SNAGA 11 0,04

01179 SAVEZ ZA DEMOKRATSKU SRPSKU 9 0,03

01699 PRVA STRANKA 8 0,03

00769 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990 – HDZ 1990 6 0,02

IZBORNA JEDINICA 9

Obrađeno biračkih mjesta – 220 (86,27%)
Neobrađeno biračkih mjesta – 35 (13,73%)
Važeći listići – 52.961 (94,85%)
Nevažeći prazni listići – 1.510 (2,70%)
Nevažeći listići po drugim kriterijumima – 1.367 (2,45%)
Šifra Politički subjekt Broj glasova %

00515 SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD 21.755 41,08

02372 SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA – (SDS-SRSRS-SRS) 11.377 21,48

00461 DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ 5.749 10,86

00074 SOCIJALISTIČKA PARTIJA 5.031 9,50

02369 PDP RS – MLADEN IVANIĆ 2.862 5,40

02378 NDP DRAGAN ČAVIĆ-NS-SNS-SLOBODA 2.735 5,16

01972 UJEDINJENA SRPSKA 1.745 3,29

02386 ZAJEDNO ZA BIH 547 1,03

02311 PRVA SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA PRVA SDS 520 0,98

01200 SRPSKA NAPREDNA STRANKA 176 0,33

01706 SAVEZ ZA NOVU POLITIKU 125 0,24

01872 POKRET USPJEŠNA SRPSKA DR ZLATKO MAKSIMOVIĆ 83 0,16

02379 PROEVROPSKI BLOK 74 0,14

01276 KOMUNISTIČKA PARTIJA 36 0,07

02328 NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA 26 0,05

00879 EKOLOŠKA PARTIJA REPUBLIKE SRPSKE 26 0,05

01179 SAVEZ ZA DEMOKRATSKU SRPSKU 21 0,04

00769 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990 – HDZ 1990 17 0,03

00049 ZAVIČAJNI SOCIJALDEMOKRATI MILE MARČETA 17 0,03

02329 SAVEZ OSTANAK 15 0,03

02325 SMS – SAVEZ MLADIH SNAGA 12 0,02

01699 PRVA STRANKA 9 0,02

02072 GRAĐANSKI SAVEZ 3 0,01

(CIK BiH)