Booking.com

će od večeras zatvoriti granične prelaze za sve strance, osim za one sa stalnim ili privremenim boravkom u Crnoj Gori, a biće zatvoreni i svi ugostiteljski objekti, tržni centri, dječje igraonice i kladionice, odlučilo je večeras Nacionalno koordinaciono tijelo CG za borbu protiv zaraznih bolesti.

Potpredsjednik Vlade Milutin Simović je da nadležne institucije u Crnoj Gori čine sve da odlože pojavu koronavirusa.

„Prognoze koje smo mogli čuti iz regiona i globalnog nivoa zabrinjavajuće su. Raste broj oboljelih i bilježi se sve veći gubitak živita. U Crnoj Gori činimo sve da odložimo pojavu, a kad ga registrujemo, da spriječimo širenje. Ova situacija je nova za sve zemlje i zato s pažnjom prati i analizira iskustva drugih i nastojimo da obezbijedimo najbolja rješenja“, je Simović.

Dodao je da nadležni smatraju da su uvedena ograničenja bila opravdana.

„Danas ćemo ograničenja proširiti i uvesti dodatne mjere. Kompletno zatvaranje graničnih prelaza za sve strance osim za strance sa stalnim i ili privremenim boravkom u Crnoj Gori, promet robe ostaje nesmetan uz posebne mjere nadzora. ne zatvara i nikada neće zatvoriti granice za svoje građane. Posebna pažnja će se usmjeriti na proces zbrinjavanja naše djece koja se moraju vratiti svojim kućama“, dodao je on.

Simović je i da je obavezna samoizolacija u porodičnom smještaju za sve crnogorske državljane, kao i strance koji imaju stalni ili privremeni boravak.

Policija: Sankcionisaćemo one koji ne poštuju mjere

Direktor Uprave policije Veselin Veljović je da i Uprava policije ima svoje nadležnosti i odgovornosti utemeljene na zakonu.

„U ovoj situaciji Uprava policije ima misiju da brine o bezbjednosti svih građana i svi zajedno brinemo i o javnom zdravlju naših građana. Naša jedna od težišnih aktivnosti jeste da implementiramo sve ono što su naređenja nadležnog operativnog tima uz saradnju sa drugim organima i institucijama, procesuiramo one koji krše propise i ogluše se na sve ono što su naredbe. UP će raditi na identifikovanju i sankcionisanju svih onih koji ne poštuju mjere“, je Veljović.

Vezane objave