Booking.com

Drina dijeli Srbiju i BiH, ali pitanje državne granice još nije riješeno. U međuvremenu, Drina i jeste i nije linija razgraničenja, jer se administartivne granice uspostavljene na starom toku , ne podudaraju sa sadašnjim tokom rijeke.U tom nedefinisanom statusu mnogo toga je izvan kontrole zvaničnih institucija ili stvarnih vlasnika posjeda u Semberiji koji su čas u jednoj, čas u drugoj državi zašta je, naravno, kriva Drina.

Kome je na štetu, a kome u korist što ni poslije dvije i po decenije nije postignut međudržavni sporazum o razgraničenju?

Generacije mještana sela Međaši navikli su da im Drina, kako kažu, odnosi imanje.

– Imali smo zajedno oko 80 dunuma, koje je Drina prebacila sa suprotnu stranu. Sad je ona nešto i vratila, rekao je Boro Sekulić iz sela Međaši.

Od nekadašnjih 80 duluma, tvrde Sekulići, u katastru se kao njihovo vodi samo 12. Na uslovno rečeno “ničijoj zemlji“ eksploatiše se šljunak, tvrde, bez kontrole i tako mijenja riječni tok ionako krive Drine.- Normalno da se mijenja, jer će ona sad da se zavuče i početi da odronjava našu obalu i prenosi u srbijansku, istakao je Miodrag Sekulić.

Drina, kao prirodna granica u svom sadašnjem toku, linija je razgraničenja nadležnosti organa bezbjednosti jedne i druge države. Ali za sve drugo, validna je stara administrativna granica koja ide duž linije starog toka rijeke Drine.

U republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove izračunali su da je u Semberiji sa lijeve drinske obale oko 3.000 hektara srbijanske zemlje, a sa desne obale oko 700 hektara zemlje u vlasništvu državljana BiH, od čega je najmanje 400 hektara mještana Јanje :

– Dosta zemlje je zakorovljeno, zašumljeno i više nije za obradu, rekao je Mustafa Gradaščević.

Česte su i uzurpacije – krađa šume ili divlje šljunkare i najčešće, kažu, nemaju pravnu zaštitu ni jedne ni druge države, odnosno opštine.

– Praktično kada uzmemo važeće zakone, oni imaju pravo i na našoj strani što je njihovo i na njihovoj strani što je praktično Republike Srpske, naveo je Mićo Mićić, gradonačelnik Bijeljine.

Tako je opština Bogatić obilježila svoju teritoriju u Popovima kod Pavlovića mosta, sa uslovno naše strane rijeke Drine. Dio privredne djelatnosti je pod kontrolom susjednih nadležnih organa Srbije, ali dosta toga je i van bilo čije kontrole :

– To je vakum prostor i za naplatu poreza na nepokretnosti i dr. npr građevinskih dozvola. Јa znam da se odobrenje za gradnju ne može dobiti ni sa jedne ni sa druge strane , niti u Bogatiću niti u Bijeljini, zaključio je Dušan Vulović direktor PC Poreske uprave Republike Srpske.

Više od dvije decenije čeka se međudržavni sporazum o razgraničenju i nema najava da bi uskoro mogao biti potpisan .

Vezane objave