Specijalna operacija Z skinula je maske sa dugogodišnjih američkih planova o stvaranju Četvrtog Rajha u Evropi – saveza vodećih vojnih sila Starog sveta, naoružanih do zuba, koje bi stajale pod zastavom Nemačke, žedne osvete za izgubljenim svetskim ratovima