Višegrad Portal predstavlja promotivni kanal destinacije Višegrada – jedinstvene turističke destinacije bogatog kulturno-istorijskog i prirodnog naslijeđa. Višegrad Portal nudi informacije o onome što se dešava u i oko Višegrada, a korisnici na portalu mogu pronaći informacije o hotelima, atrakcijama, događajima i drugim sadržajima destinacije Višegrada, te pomoću portala Višegrad Portal planirati svoje savršeno putovanje u Višegrad

Booking.com