Zaposleni u Opštoj bolnici Užice, koji nisu vakcinisani protiv virusa korona, a na posao se vraćaju sa godišnjih odmora ili slobodnih dana, do daljeg, neće morati da se testiraju i da sami plaćaju PCR test, koji ne sme biti stariji od 48 sati pre početka rada.

To je najnovija odluka dr Slobodana Jovićevića, direktora te bolnice, kojom je predviđeno i to da pacijenti koji su smešteni na lečenju u toj ustanovi, a nisu vakcinisani, neće morati da se vakcinišu protiv kovida 19.

„Ukoliko zaposleni koji je nevakcinisan po povratku sa odsustva dođe na posao bez negativnog PCR testa ili starijim od 48 sati, isti će se udaljiti sa svog radnog mesta i neće imati pravo na naknadu na zaradu za taj radni dan, osim ukoliko ne opravda svoj izostanak sa posla na odgovarajuci način (korišćenje godišnjeg odmora, slobodnog dana) u maksimalnom trajanju od dva radna dana ili otvaranja bolovanja, ukoliko za to postoje opravdani medicinski razlozi“, piše u prvobitnoj i spornoj odluci direktora užičke bolnice.U toj odluci, od 19. jula, na osnovu identične odluke direktora ZC dr Miloša Božovića, koji je postupio po nalogu Ministarstva zdravlja, navedeno je i to da pacijenti, koji su smešteni u bolnici, a nisu vakcinisani, moraju da budu vakcinisani protiv kovida 19, tokom trajanja hospitalizacije.

Međutim, reagovao je užički sindikat Sloga i zahtevao da direktor užičke bolnice povuče svoju odluku, što je on i uradio 20. jula i stavio ju je van snage do, kako je u njoj naveo, dobijanja tumačenja od Ministarstva zdravlja“.

Sindikat Sloga je u svom zahtevu istakao da mu se veći broj članova tog sindikata i zaposlenih u Opštoj bolnici obratio i „ukazao na to da je ta odluka u suprotnosti sa Ustavom Srbije, Zakonom o radu i Zakonom o sprečavanju diskriminacije“.

Takođe, Sloga ističe da se istom odlukom diskriminišu i pacijenti koji se leče u stacionarnim uslovima, budući da im se „nameće obaveza koja nije propisana nijednim pravnim aktom u Srbiji“. Taj sindikat je pozvao direktora da, „bez odlaganja, povuče svoju odluku ili će zainteresovani zaposleni svoja prava ostvarivati u sudskom postupku, radi zaštite od diskriminatorskog postupanja“ i protiv njega podneo prekršajnu prijavu inspekciji rada.

Glišo Vidović, predsednik tog sindikata u Užicu, izjavio je za Danas da je „odluka direktora užičke bolnice nezakonita i diskriminatorska i za zaposlene i za pacijente“.

„Zahtev smo objavili na društvenim mrežama i dostavili ga direktoru bolnice, koji me je obavestio da će povući svoju prvobitnu odluku, što je i uradio, i da će zatražiti tumačenje od stručne službe Ministarstva“, je Vidović.

Dr Slobodan Jovićević, direktor užičke bolnice, objasnio je za Danas da je prvobitnu odluku povukao odmah nakon što se uverio u to da je ona „u suprotnosti sa Ustavom, Zakonom o radu i Zakonom o diskriminaciji“.

– Odluka je odmah povučena i nije se sprovodila, a nameravao sam da je povučem i pre nego što je reagovao sindikat Sloga, je za Danas dr Jovićević. On je podsetio da je odluka o obaveznom testiranju zaposlenih i vakcinisanju pacijenata usledila posle dopisa koje je Ministarstvo zdravlja uputilo ZC Užice, sa uputstvima o tome šta i kako treba da se uradi, nakon čega je direktor tog Centra dr Miloš Božović doneo svoju odluku i prosledio je rukovodiocima organizacionih jedinica.

„Naš pravnik je sastavio tu odluku, ali se ispostavilo da ona nije u skladu sa Ustavom i zakonima i zbog toga sam je povukao“, je dr Jovićević.

Dopis Ministarstva nije pravno validan

Iz sindikata Sloga Danasu je dostavljen dopis Ministarstva zdravlja kojim je zdravstvenim ustanovama naloženo da donesu sporne odluke. Glišo Vidović, predsednik tog sindikata, kaže da i taj dopis „nije pravno validan, jer na njemu nema pečata i potpisa odgovorne osobe u tom ministarstvu. „Takav akt ne može biti zvaničan, iako su na osnovu njega direktori zdravstvenih ustanova u Srbiji donosili odluke. Moguće je da dopis nije potpisan kako bi neko u Ministarstvu zdravlja izbegao odgovornost za odluke koje su iz njega proistekle, a koje su protivustavne i protivzakonite“, kazao je za Danas Vidović.

Vezane objave