Nije dovoljno da kosu samo negujete preparatima, i ishrana utiče na njeno zdravlje i izgled i to u velikoj meri.