Ljekari besrebrenici, Sv. Kozma i Damjan- Vračevi, bili su braća, rodom iz Azije, od oca neznabošca i majke hrišćanke.
Imali su dar iscjeljenja od raznih bolesti i kako su to od Boga dobili besplatno, tako su i ljude liječili bez plate. Otuda su i dobili naziv besrebrenici.
U pomen na njihov trud i rad u liječenju I izliječenju bolesnika, brojne zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj su ove svetitelje uzele za svog zaštitinika.
Tako je i Dom zdravlja u Višegradu svečano i dostojanstveno proslavio Svete Vrače.
“Dom zdravlja u Višegradu danas funkcioniše sa sedam Timova porodične medicine uz oformljene službe Centra za mentalno zdravlje , Centra za bazičnu rehabilitaciju a jedan ljekar se nalazi na specijalizaciji iz ginekologije”, potvrdio je direktor ove ustanove Ljubiša Škipina.
On je da pored brojnih problema, medicinsko osoblje uspijeva da radi po principima Hipokratove zakletve i da odgovori potrebana stanovnika, vezano za pružanje zdravstvene pomoći.
Slavi su prisitvovali brojni gosti i penzioneri Doma zdravlja, koji su se prisjetili mnogo složenijeg i zahtjevnijeg rada, kada je u okviru Doma zdravlja funkcionisalo porodilište, stacionar za terapjisko liječenje bolesnika, dječiji dispanzer i razne druge službe sa mnogo većim brojem stanovnika.
Višegradske Vesti

Vezane objave