Odred “El mudžahedin” vjerovao je i izvršavao naredbe jedino Sakiba Mahmuljina, koji je znao za zločine nad srpskim vojnicima i civilima u Vozući, ali ih nije spriječio, niti kaznio, čulo se i tokom reprodukovanja unakrsnog ispitivanja bivšeg komandanta 35. divizije Trećeg korpusa tzv. Armije Fadila Hasanagića.

Vezane objave