Dekan Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Božidar Popović posjetio je danas višegradsku biblioteku “Ivo Andrić” i donirao računarsku opremu i “veb” sajt za biblioteku.

Popović je tom prilikom izjavio da se trude, u skladu sa mogućnostima i u opsegu stručnog djelovanja, da podstaknu rad i drugih kulturnih ustanova.

– Ovo je početak saradnje sa bibliotekom “Ivo Andrić”, koja će u narednom periodu biti produbljena i podignuta na viši nivo – rekao je Popović.

Direktor biblioteke “Ivo Andrić” Bojan Pecikoza zahvalio je na donaciji rukovodstva ETF iz Istočnog Sarajeva, istakavši da će računari pomoći u radu sa korisnicima biblioteke, dok će “veb” sajt biti od velike koristi za promociju same biblioteke.

Pecikoza je istakao da će putem obrazovnih i medijskih promocija učenicima srednje škole ukazati na sve prednosti studiranja na ETF u Istočnom Sarajevu, što je, prema njegovim riječima, strateški veoma važno za razvoj istočnog dijela Republike Srpske.

Kreator “veb” stranice biblioteke u Višegradu i asistent na ETF Nikola Kukrić istakao je da je u modernom ambijentu poslovanja ovo neophodan vid prezentacije rada jedne javne ustanove i komunikacije sa korisnicima.

Kukrić je naveo da će “veb” stranica imati mogućnost pretrage knjižnog fonda biblioteke, objavljivanje novosti u vezi sa radom i aktivnostima biblioteke, kao i druge informacije.