Predstavnici EUFOR LOT tima iz Višegrada danas su posjetili opštinu kako bi razgovarali sa načelnikom Milovanom Bjelicom.

Povod današnjeg sastanka bio je upoznavanje novog komandira LOT tima Višegrad sa radom načelnika i opštinske administracije, kao i o funkcionisanju ove lokalne zajednice. Novoimenovani komandir EUFOR LOT tima je major Rudolf Durvik, a sa njim u posjeti načelniku bili su i Matej Kras zamjenik komandira i Igor Peti – master seržavt.

Na sastanku se razgovaralo o do sada sprovedenim aktivnostima i projektima na području opštine Sokolac, kao i o zapošljavanju stanovništva. Posebno interesovanje gosti iz Slovačke izrazili su za stanje u oblasti privrede, zdravsta i obrazovanja.

Načelnik opštine Sokolac, Milovan Bjelica je gostima da i pored veoma teške finansijske situacije ova loklana zajednica uspjeva da dobro funkcioniše. On je gostima predstavio privredni potencijal na području opštine – posebno se osvrnuvši na preduzeća koja dobro posluju i zapošljavaju veliki broj lokalnog stanovništva.

Bjelica je prisutne upoznao i sa bitnim projektima koji su urađeni u proteklom periodu, posebno se osvrnuvši za projekat „Rekonstrukcija vodovodne i kanlizacione mreže“, koji je od velikog značaja za lokalno stanovništvo jer je trajno riješen dugogodišnji problem snabdjevanja vodom u mnogim mjesnim zajednicama.On je govorio i o drugim projektima na području opštine Sokolac, kao što su izgradnja kogeneracijske energane, revitalizacija Centra za unapređenje poljoprivredne proizvodnje u brdsko – planinaskom području, Rekonstrukcija javnog osvjetljenja i unapređenje energetske efikasnosti u sistemu javnog osvjetljenja u opštini Sokolac .

Kako su putem medija članovi EUFOR LOT tima iz Višegrada saznali za izgradnju dvije stambene zgrade na području opštine Sokolac , htjeli su da čuju nešto više i o ovom projektu.

– U sklopu projekta „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja – CEB II“, Razvojna banka Savjeta Evrope, dala je saglasnost opštini za izgradnju 64 stambene jedinice. Vrijednost projekta je 2,2 miliona KM. Opštine Sokolac je obezbijedila projektnu dokumentaciju, zemljište, dozvole. Međunarodni tender po projektu biće raspisan i objavljen u toku ovog mjeseca, je Bjelica.

Ono što je takođe bitno pomenuti, prema riječima Bjelice jeste dobra saradnja opštine Sokolac i njenog rukovodstva sa predstavnicima Evropske unije u i ambasadama mnogih inostranih zemalja, između ostalog i Ambasadom Slovačke.

– Dobru saradnju imamo i sa nevladinim sektorom, raznim udruženjima građana, zatim sa organizacijama OSCE, World Vision, UNESO, USAID, Karitas. Takođe u dobroj saradnji sa Evropskom investicionom bankom, Evropskom bankom za obnovu i razvoj i Svjetskom bankom realizujemo većinu projekata. Bolje rečeno otvorili smo opštinu, a sve u cilju boljeg života njenih stanovnika, dodao je Bjelica.

Članovi EUFOR LOT tima zahvalili su načelniku Bjelici na veoma iscrpnim informacijama, kao i na korektnoj dosadašnjoj saradnji, izrazivši nadu da će tako biti i u budućnosti.

Vezane objave