Osnovne Namirnice22032020 696x470
Booking.com

Republički štab za vanredne situacije donio je danas, na 6. sjednici, u Banjaluci Zaključak o ograničenju kupovine pojedinih proizvoda.

1. Ograničava se prodaja proizvoda u svim prodajnim objektima u kojima se obavlja trgovina na malo na način da jedno fizičko lice ne može kupiti:

1) brašno – do 25 kg,
2) kuhinjska so – do 2 kg,
3) ulje – do 3 litra,
4) šećer – do 3 kg,
5) sredstva za održavanje lične higijene – do 3 kg (litra),
6) sredstva za održavanje higijene predmeta i prostora – do 10 kg (litra).

2. Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske.

3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se do 30.03.2020. godine.

Republički štab za vanredne situacije donio je Zaključak o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom („COVID-19“) u Republici Srpskoj u vezi sa radom zdravstvenih ustanova – apoteka.

U cilju sprovođenja vanrednih mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom („COVID-19“) u Republici Srpskoj ograničava se rad zdravstvenim ustanovama – apotekama (u daljem tekstu: Apoteka), osim apoteka koje organizuju dežurstvo ili pripravnost, u trajanju od:

a) radnim danom od 8 do 18 časova,
b) vikendom od 8 do 13 časova.

2. Jedinica lokalne samouprave dužna je da, u vrijeme kada apoteke ne rade, obezbijedi kontinuirano snabdijevanje lijekovima i medicinskim sredstvima, u skladu sa potrebama jedinice lokalne samouprave, putem dežurstva ili pripravnosti u najmanje jednoj apoteci, u skladu sa propisima koji uređuju apotekarsku djelatnost.

3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se do 30.03.2020. godine.

Republički štab za vanredne situacije donio je Zaključak o obustavi javnog prevoza u drumskom saobraćaju.

1. Obustavlja se javni prevoza lica u drumskom saobraćaju na republičkim autobuskim linijama preko 50 kilometara u vrijeme trajanja vanredne situacije.
2. Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se do 30.03.2020. godine.

Republički štab za vanredne situacije donio je Zaključak o preduzimanju mjera protiv lica koja ne poštuju mjere kućne izolacije.

1. Republički štab za vanredne situacije, donosi zaključak na osnovu kojeg će se, u cilju zaštite javnog zdravlja, javno objavljivati lično ime i prezime, kao i mjesto boravka/prebivališta lica, za koje se utvrdi da ne postupa u skladu sa izrečenim mjerama kućne izolacije, odnosno karantina.
2. Jedinice lokalne samoprave shodno ovom zaključku dužne su da u roku od 24 časa obezbjede adekvatan prostor za lica za koje je utvrđeno da je postupilo suprotno mjerama kućne izolacije, odnosno karantina.
3. Za realizaciju ovog zaključka zadužuju se Republička uprava za inspekcijske poslove.
4. Ovaj zaključak stupa na snagu danom svog donošenja i primjenjuje se do 30.03.2020. godine.

Republički štab za vanredne situacije donio je Zaključak o potrebi obezbjeđenja slobodnih smještanih kapaciteta u kasarnama.

1. Republički štab za vanredne situacije predlaže Oružanim snagama Bosne i Hercegovine da obezbjede slobodne smještajne kapacitete u kasarnama u Republici Srpskoj za potencijalno oboljelih od novog virusa .
2. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Republički štab za vanredne situacije donio je Zaključak za stavljanje na raspolaganje skladišnih kapaciteta.

1. Naređuje se JP „Robne rezerve Republike Srpske“ a.d. – u stečaju da Republičkom štabu za vanredne situacije stavi na raspolaganje skladišne kapacitete na lokaciji Poslovni centar Vrbanja, Grad , ukupne površine oko 1000 m2.
2. Navedeni skladišni kapaciteti će se koristiti za vrijeme trajanja vanredne situacije u slučaju da se za istima ukaže odgovarajuća potreba.
3. Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske.
4. Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Republički štab za vanredne situacije donio je Zaključak o zabrani ulaska stranih državljana u .

1. Republički štab za vanredne situacije predlaže Savjetu ministara da donese potrebne akte u cilju zabrane ulaska stranih državljana u Bosnu i Hercegovinu za vrijeme trajanja vanredne situacije.
2. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Republički štab za vanredne situacije donio je Zaključak o dopuni Tima za praćenje provođenje mjera.

1. U Tim za praćenje provođenja mjera Republičkog štaba za vanredne situacije imenuje se:
1) Saša Gašić, član

2. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Vezane objave