Policijskoj stanici Foča, 23.05.2017.godine, prijavljeno je da je NN lice ili više njih u vremenu od 12.05. do 23.05.2017.godine, izvršilo bespravnu sječu bukovog drveta,u mjestu Zlatari – Gubera groblje, opština Foča, a koje pripada RJ „Foča“, Š.G. „Maglić“ Foča. O događaju obavješten dežurni okružni javni koji je naložio da se preduzmu sve mjere i radnje na rasvetljavanju i dokumentovanju krivičnog djela „Šumska krađa“. Izvršen je uviđaj, te je tom prilikom utvrđeno da se radi o bespravnoj sječi stabala bukovog drveta u količini od 20 m3 koju su NN lice ili više njih otuđili i odvezli u nepoznatom pravcu. U toku je rad na rasvetljavanju krivičnog djela „Šumska krađa

Vezane objave