Nakon rata, situacija je bila teška, a poštivanja prava žena gotovo da nije bilo. Udruženo djelovanje sa ciljem rješavanja osnovnih životnih pitanja i borbe za ravnopravnost polova i prava žena okupilo ih je pod jedan krov – nastao je Forum žena Bratunac.

Nedostatak smještaja, otežan povratak samo su neki od problema sa kojima su se susretale.
„Vjerujte mi da su počeci bili jako teški, zato što smo bili organizacija koja je bila pionir u tom sektoru,“ ističe Stanojka Tešić, predsjednica Udruženja.

Današnji rad organizacije je usmjeren ka osnaživanju političke participacije žena i podršci programa za mlade, a cijelu priču pogledajte u nastavku:

„Mi o nama“ je platforma za promociju pozitivnih priča o individualcima i individualkama, incijativama, grupama i aktivnostima u Bosni i Hercegovini. Aktivnost zajednički implementiraju Omladinska novinska asocijacija u (ONAuBiH) i Centar za kulturnu i medijsku dekontaminaciju (CKMD), podržanu od strane BHRI (Bosnia and Herzegovina Resilience Initative) projekta.

Related posts