Predstavnici FS i klubova su danas održali drugu video konferenciju, a glavni zaključak je da bi sezona trebalo da bude nastavjena 7. juna, a završila bi se krajem jula.

Poslije sastanka Fudbalski savez BiH je izdao saopštenje koje prenosimo u cjelosti:

„Predstavnicima klubova je prezentovano zvanično pismo iz UEFA u su navedene smjernice o principima prava učešća u UEFA klupskim takmičenjima za sezonu 2020/21. Primarni zahtjev je okončati prvenstvo na zelenom terenu uz preporuku da nacionalne asocijacije trebaju iscrpiti sve mogućnosti kako bi se domaće takmičenje završilo do kraja. Dužnost nacionalnih asocijacija je da UEFA-i, najkasnije do 25. maja 2020. godine, dostave plan nastavka i formata takmičenja. Postoje samo dva opravdana razloga da se domaće takmičenje može prevremeno završiti. Kao prvo, ako postoje mjere zabrane organizovanja sportskih takmičenja i nemogućnosti završetka istog u predviđenom roku. Druga opcija prevremenog završetka nacionalnog takmičenja ako uslijed posebnih ekonomskih i finansijskih razloga, eventualni nastavak sezone može dugoročno ugroziti domaće takmičenje i klubove. Klubovi su upoznati i sa načinom eventualnog prekida takmičenja, te je u tom slučaju propisan postupak klubova za učešće u UEFA takmičenjima. U slučaju eventualnog odstupanja od zadatih principa prilikom prijave klubova za evropska takmičenja od strane nacionalnih asocijacija, UEFA zadržava diskreciono pravo da odbije te klubove.U nastavku je klubovima predložen plan aktivnosti koje je pripremio NS/FS BiH, a vezane su za nastavak trenažnog procesa i takmičenja u BHT Premijer ligi. Okvirni datumi početka trenažnog procesa je od 08-10.05.2020. godine za individualne pripreme. Drugi dio bi počeo 13.05.2020. godine kada bi se nastavio rad po grupama (maksimalno pet igrača), a završni dio priprema bi krenuo od 23.05.2020. godine. Prijedlog nastavka takmičenja u BHT Premijer ligi je planiran za 07.06.2020. godine. U dostavljenom dokumentu je obrazložen i organizacije utakmice, uz provođenje posebnih mjera zaštite, protokola dolaska, boravka i odlaska ekipa sa stadiona, kao i same realizacije događaja koji će biti održan bez prisustva publike. Za provođenje predloženih aktivnosti prethodno je potrebno dobiti dozvole nadležnih organa, uz uslov da su stvoreni svi sanitarno-higijenski uslovi za nesmetano odvijanje fizičkih aktivnosti igrača.

Svi rokovi su uslovni, a svi predloženi datumi su prilagođeni trenutnoj situaciji. Ako se epidemiološka slika u zemlji poboljša u narednom periodu, a mjere nadležnih organa budu redukovane ili ukinute, Izvršni odbor NS/FS BiH će tek onda razmatrati prijedloge za nastavak takmičenja i donositi potrebne odluke. Vremena za nastavak takmičenja u BHT Premijer ligi ima sasvim dovoljno, a ono što je najbitnije u ovom trenutku je kako na najbolji način pripremiti sanitarno tehničke uslove za nesmetan nastavak takmičenja i odigravanje utakmica, uz prethodno obezbjeđenje svih procedura za adekvatnu zaštitu zdravlja igrača, stoji u saopštenju FS BiH.

Related posts