Služba za zapošljavanje BPK kroz realizaciju programa obuke nezaposlenih u 2017. godini omogućila je edukaciju iz informatike, engleskog i njemačkog jezika te web dizajna za 139 sa evidencije nezaposlenih.
Obuka će trajati od 30-60 školskih sati nakon čega će uslijediti testiranje i certificiranje stečenih znanja.

Pozitivna iskustva iz prošle godine ponukala su odgovorne u Službi za zapošljavanje da nastave sa programima edukacije koji su usmjereni na jačanje kompetencija mladih nezaposlenih kojima se pruža mogućnost za sticanje novih znanja radi lakšeg pronalaska zaposlenja.

Služba za zapošljavanje će finansirati troškove prevoza za sve polaznike kurseva koji stanuju na udaljenosti većoj od 3 km od mjesta održavanja obuke a ove godine po prvi put imat će priliku da se upoznaju sa web dizajnom.

“Ovo je druga zaredom da sam u programu obuke što se tiče ovih edukacija. I ove godine sam uzela njemački jezik, jer želim da ga usavršim”, kaže Emina Delahmet ističući da je besplatna edukacija odlična prilika za sve mlade osobe bez posla.

Najveći broj kandidata zainteresovan je za kurseve engleskog i njemačkog jezika.

“Volim da učim strane jezike i ovaj put sam se odlučio za njemački jezik. Engleski jezik govorim, a želim isto tako da postignem odgovarajući nivo u njemačkom jeziku”, kaže Dino Spahić, jedan od polaznika obuke.

Za program obuke koji realizuje sarajevska firma “Akademika“” obezbjeđeno je 50.000 KM.

Vezane objave