Grčki aktivisti zadržali su voz sa oružjem i borbenim vozilima koji je trebalo da budu isporučeni u Kijev!