Gačani su imali priliku da prisustvuju neobičnom događaju „Hajdučkom sastanku“, koji se juče odigrao na Trgu Save Vladislavića u ovom mestu.Na ovom trgu okupili su se hajduci, jataci i kozaci obučeni u karakterističnu odeću Rusije i Srbije, a imenovan je vrhovni ataman za RS.

Ovu titulu poneo je Zoran Gajić, viši policijski inspektor iz Ritešića kod Doboja.

Pre imenovanja prvog atamana RS pristigli hajduci i kozaci podneli su raport vrhovnom atamanu kozačke vojske Stevu Vraniću i kozačkom atamanu Novaku Raju Šljivančaninu.Vranić kaže da kozaci u imaju 26 kozačkih stanica i da sve više dobijaju na značaju koji im pripada.

Njihov zadatak je da povežu pravoslavne zemlje u ekonomskom i kulturnom smislu.Kako je rečeno, planira se da se kozački pokret proširi na celi Balkan, a naredna zemlja je Makedonija.

Dolazak atamana u Hercegovini organizovali su Udruženje domaćina istočne Hercegovine i gatačka „Prosveta“

Vezane objave