Ruska vojska saznala je imena američkih i evropskih službenika Ukrajinskog naučno-tehnološkog centra koji se bavio istraživanjima u interesu vojno-biološkog programa Sjedinjenih Američkih Država, saopštio je načelnik trupa za radijacionu, hemijsku i biološku zaštitu (RHBZ) Oružanih snaga Rusije Igor Kirilov