U Sarajevu, gdje se danas obilježava takozvani dan državnosti BiH, istaknute su zastave BiH, ali i ratne zastave sa ljiljanima.
Zastava sa ljiljanima bila je zvanično obilježje takozvane republike BiH od 1992. do 1998. godine. Međutim, ova zastava za srpski narod predstavlja ratni simbol pod kojim je muslimanska vojska tokom posljednjeg rata ubila veliki broj Srba.

U Federaciji BiH danas je neradni dan jer se obilježava 25. novembar kao dan državnosti.

Zastava takozvane republike BiH sa ljiljanima tokom rata u BiH bila je jedno od obilježja koje su u to vrijeme koristili muslimani i pripadnici takozvane Armije BiH, dok su Srbi i Hrvati imali svoja obilježja.
Proslavu 25. novembra kao navodnog dana državnosti ratna skupština takozvane republike BiH ozakonila je 1995. godine kao znak sjećanja na prvo zasjedanje ZAVNOBiH-a u Mrkonjić Gradu na kojem je, prema njihovom tumačenju, uspostavljena “državnost” BiH u okviru nove Jugoslavije.

Srpski istoričari i zvaničnici nikada se nisu saglasili sa ovakvim tumačenjem odluka ZAVNOBIH-a, zbog čega se u Republici Srpskoj ovaj datum ne obilježava.