18451466 425853021121417 8545631645452013949 O

– Jednoglasan stav stručnog kolegijuma, stav zavoda za javno zdravlje Foča, struke i logike je da se preporučuje izolacija u kućnim uslovima za sve posmatrane putnike u trajanju do 14 uz zdravstveni nadzor.

U ovom trenutku ne postoji zakonski mehanizam prinude na izolaciju i istu ne možemo sprovesti bez pristanka pojedinca pod nadzorom. Skrenuti pažnju posmatranim osobama da je to lične odgovornosti, savjesti i odnosa prema opštem interesu.

Potrebno je zamoliti ljude pa postupe po našim preporukama, jer dobro znamo zašto su date. Da ne dovode u pitanje naše usaglašene stavove, jer su utemeljeni na stručnom iskustvu i poznavanju smjernica i opštih preporuka.

Ukoliko ne naiđemo na razumjevanje od strane građana upoznaćemo zdravstvenog inspektora sa situacijom i nastaviti sa aktivnostima tražeći mišljenje i podršku viših instanci iz lokalnog i republičkog miljea.

Konačno, ukoliko se i pored svega dogodi žarište JZU Dom zdravlja i stručni kolegijum neće osjećati odgovornost za to , jer smo sve preduzeli u cilju prevencije.

Vezane objave