Još sedamdesetih izračunao je kada će doći kraj modernoj civilizaciji, a sudeći po ključnim tačkama koje je program najavio – bio je u pravu

Godine 1973. godine računarski program, razvijen na američkom MIT, trebalo je da pomogne u izradi modela globalne održivosti. Umesto toga on je prognozirao kako će do 2040. godine naša civilizacija nestati. Iako se većina apokaliptičnih projekcija i najava tokom istorije pokazala netačnim, ono što je ovaj računar ,,ispljunuo” u svojoj analizi, za sada se pokazuje vrlo tačnim, piše Big Think.

Sama predviđanja izneo je program nazvan World One kog je originalno kreirao računarski pionir Džej Foristar, na zahtev organizacije Club of Rome. Reč je o nevladinoj organizaciji koju sačinjavaju mislioci, nekadašnji svetski lideri, naučnici i UN-ove birokrate, s ciljem ,,promovisanja razumevanja globalnih izazova s kojima se čovečanstvo suočava i predlozima rešenja kroz naučnu analizu, komunikaciju i zagovaranje ideja”.

– “World One” je kako će oko 2040. biti globalni kolaps ako se nastavi dosadašnja ekspanzija populacije i industrije kao što je to do sada.

Model je uračunao trendove kada je reč o zagađenju, rastu populacije, količini prirodnih resursa i celokupnog kvaliteta života na planeti. Sva njegova predviđanja su se pokazale zabrinjavajuće tačnima, barem za sada. 2020. je jedna od temeljnih prekretnica koju spominje World One. Tada će se, prema prognozama, radikalno srozati kvalitet života. Po tom bi scenariju trebalo da ,,nestane” veliki broj ljudi.

– ,Oko 2020. uslovi na planeti postaće kritični. Ako ne uradimo ništa povodom toga, kvalitet života svešćemo na nulu. Zagađenje je takvo da počinje da ubija, populacija pada na nivo ispod one 1900. godine. U toj fazi nemoguće je zaustaviti kraj civilizovanog života kakav poznajemo”, prilagodili su ,,reči” računara stručnjaci za širu javnost.

Aleksander King, tada vođa Club of Rome, protumačio je i kako je program najavio da će države-nacije izgubiti svoj suverenitet, a korporacije će vladati celim svetom.

– ,Suverenitet više neće biti apsolutan, konstantno će ga nagrizati, sve dok ne nestane, čak i u najjačim nacijama”. World One, laički rečeno, svet posmatra kao jedan sistem. Izveštaj o njegovom radu to opisuje kao ,,navođenu turu našeg ponašanja od 1900. godine i gde će nas to ponašanje odvesti”. Program proizvodi grafove koji pokazuju šta će se sa planetom događati u budućnosti. Umrežava podatke i varijable o populaciji, kvalitetu života, resursima, zagađenju, BDP-u, energetici… Sledeći linije koje označavaju trendove moguće je iščitati gde svet ide i koja je iduća kriza koja nas čeka. Odmah su počeli da se traže protivotrovi za probleme koji će mučiti (i muče) svet.

Club of Rome najavio je kako će neke nacije, poput SAD-a, morati da smanje apetite za resursima. Nada je kako će, jednog dana, prestiž proizlaziti iz ,,male i kontrolisane potrošnje”, no tome nismo niti blizu.

Trenutno, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, devet od deset ljudi udiše izrazito zagađeni vazduh i više od sedam miliona smrti godišnje već se sada može pripisati zagađenju. “,World One” se do sada zastrašujuće tačnim, vreme će pokazati hoće li tako ostati do kraja.

Vezane objave