Dva su simptoma na koje treba obratiti pažnju, izostanak gasova i izostanak stolice od sedmog dana pa na dalje, savetuju dr Ivana Cerovina Đurić i dr Ivan Đurić…