Socijalisti će na narednim izborima u Izbornoj jedinici 9 nastupiti sa punom kandidatskom listom od 12 kandidata za Narodnu Skupštinu Republike Srpske i 8 kandidata iz Izborne jedinice 3 za Parlament .

Vezane objave