Posle masovne predaje ukrajinske morske pešadije u Metalurškom kombinatu “Iljič” u Marijupolju u tunelima pod čeličanom “Azovstalja” ostali su još vojnici i oficiri nacionalističkih ukrajinskih bataljona i strani plaćenici