Booking.com

Veliko vijeće Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ponovo je reklo ”ne” Republici Srpskoj koja je, preko Pravobranilaštva, uputila apelaciju zbog knjiženja perspektivne vojne imovine u Han Pijesku. Stiglo je i obrazloženje.

“Apelacija je odbačena kao nedopuštena zato što je preuranjena, jer je podnesena prije donošenja odluke nadležnog suda o izjavljenom pravnom lijeku”, kaže se u obrazloženju.

Reviziju odluke Apelacionog suda BiH, o knjiženju 12 dunuma vojnog zemljišta, Srpska je zatražila u septembru. Ustavni sud je čekao da se taj proces završi. U isto vrijeme, Pravobranilaštvo Srpske ne želi da čeka. U pripremi je nova apelacija ako sve ovo ne dobije epilog na Sudu BiH.

“Sljedeći korak jeste da ili odbaci reviziju RS ili uvaži i vrati na ponovno suđenje, odnosno, da odluči meritumu da je to imovina onog entiteta na čijoj teritoriji se ona nalazi. Ako bude negativna odluka po RS, tad ćemo naravno podnijeti apelaciju Ustavnom sudu”, rekla je Danijela Novaković, pravobranilac Republike Srpske.

Iz Srpske, i dalje, poručuju da je to političko a ne pravno pitanje. Ministar odbrane o tome ne razmišlja jer je za Marinu Pendeš, na Han Pijesak, stavljena tačka.

“Postoji rješenje Apelacionog suda, odnosno Suda BiH kada je u pitanju Han Pjesak, to se ne komentariše, to se provodi”, rekla je Marina Pendeš, ministar odbrane BiH.

“Neće se RS odreći svoje imovine, ona će pripasti lokalnim zajednicama, entitetima, nevažno. Suština je, dakle, da pitanje imovine u zakonodavstvu BiH je jasno regulisano, to je imovina RS koja nesporno može biti stavljena na raspolaganje Oružanim snagama”, je Borislav Bojić, zamjenik predsjedavajućeg Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost BiH (SDS).

Srpska se, još, nada da će dobiti pravnu bitku za kasarnu ”Veliki žep”. Onoj političkoj, ne nazire se kraj.

Vezane objave