Velika većina ljudi ocenjuje sebe i često se pita “koliko vredim”? U klasičnom smislu odgovor na ovo pitanje se bazira na upoređivanju sa drugima, kaže psihoterapeut dr Vladimir Mišić i dodaje da u tome i leži problem…