1 izvršilac na određeno vrijemeMisija pozicije:Glavni cilj Koordinatora/ice za mlade je pružanje podrške mladim osobama iz SOS porodica u procesu izlaska iz brige i saradnja sa SOS mamama/roditeljima, timom za razvoj djece kao i saradnicima za brigu…