KS Republike srpske poslao je javno saopštenje FS BIH i ozbiljno zapretio ovim putem.

„Na osnovu Člana 25. i 27. Statuta KS BiH zahtijevamo da Predsjednik KS BiH sazove Vanrednu sjednicu Skupštine KS BiH, u roku od 15 dana, te da do održavanja sjednice obustavi sve aktivnosti KS BiH.

Predlagač održavanja Vanredne sjednice Skupštine KS BiH je 10 (deset) članova Skupštine KS BiH iz Košarkaškog saveza Republike Srpske.
Predlažemo da se Vanredna sjednica Skupštine KS BiH održi dana 20.10.2018. godine (subota) u Banja Luci.

Za Vanrednu sjednicu Skupštine KS BiH predlagač predlaže slijedeći
Dnevni red:

Izbor Generalnog sekretara KS BiH
Izbor članova UO KS BiH
Predsjednika UO KS BiH
Dva (2) Potpredsjednika

Izbog Predsjednika i 2 (dva) Potpredsjednika Skupštine KS BiH

Izmjene i dopune Statuta KS BiH u skladu sa Ustavom BiH, Zakonom o sportu BiH i ostalim pozitivnim zakonskim propisima

Na poslednje održanoj sjednici UO KS BiH donešena je odluka o održavanju Redovne sjednice Skupštine KS BiH dana 29.10.2018. godine.

Kako je članom 25. Statuta KS BiH propisano da se članovi Skupštine obavještavaju o dnevnom redu naj manje 30 (trideset) dana prije održavanja sjednice, što do danas nije učinjeno, očito je da je dovedeno u pitanje održavanje Redovne sjednice Skupštine KS BiH.

Održavanjem Vanredne sjednice Skupštine KS BiH članice KS BiH bi bile u mogućnosti konzumirati svoja prava iz Člana 16. i 17.Statuta KS BiH.

Ukoliko se ne udovolji zahtjevu za održavanjem Vanredne sjednice Skupštine KS BiH, KSRS će, na osnovu Člana 18 i 19. Statuta KS BiH staviti van snage Odluku o dobrovoljnom udruživanju Košarkaškog saveza Republike Srpske, Broj: 93/09 od 20.05.2009. godine, te će svoje dalje aktivnosti usmjeriti ka formiranju jedinstvene lige KSRS, čiji bi prvak bio jedan od dva učesnika ABA 2 lige iz BiH“.

Kurir sport

Foto: FIBA