Bezbjednosna situacija i pet opština Gornjeg Podrinja koje pokriva novoosnovana Policijska uprava ocijenjena je kao povoljna, rečeno je na sastanku ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragana Lukača sa načelnikom Foče Radisavom Mašićem.Uvođenje Policijske uprave olakšaće građanima ove i pet okolnih opština Stare Hercegovine svakodnevne birokratske poslove, a doprinijeće i boljem operativnom radu policije, konstatovano je danas na sastanku ministra Lukača sa načelnikom Mašićem.

– Formiranje Policijske uprave je novi podsticaj za razvoj Foče. Kada je u pitanju bezbjednost, očekujemo da će nova uprava da odgovori svim zadacima i da će biti uspješna u radu – je Lukač.

– Na ovaj način, možemo odgovoriti svim zahtjevima našeg stanovništva i povećati bezbjednost na području opštine i regije. Ovo samo po sebi povlači cjelokupan razvoj opštine – je Mašić.

Očekuje se da pripadnici ove uprave uspješno odgovore na sve zadatke koji se pred njih postavljaju.

Vezane objave