Svaka žena je barem jednom u životu imala posla sa maminim sinom. On naizgled deluje odraslo i zrelo, ali je zapravo neraskidivo vezan za majčinu suknju...