69551

i u ostacima kampa Lipa kod Bihaća drugi dan zaredom odbili su hranu koju su dostavili zaposlenici i volonteri Crvenog križa Bihaća.

Kažu da traže bolji već danas ili da EU otvori , da pređu u Hrvatsku. Ponavljaju da im je hladno, da ne dobijaju dovoljno hrane i traže pomoć EU. Šatori, koje su postavili pripadnici Oružanih snaga , nisu spremni za prihvat, jer još nisu stigli kreveti. stotina migranata i izbjeglica nalazi se u Lipi od 23. decembra kada je kamp zatvoren, nakon što je osoblje Međunarodne organizacije za migracije napustilo tu lokaciju. Vijeće ministara BiH, međunarodne organizacije i EU tražili su da lokalne ponovno otvore kamp Bira u Bihaću, ali su i kantonalne i vlasti grada Bihaća odbile taj prijedlog. Protive se tome, kao i , koji danima stražare ispred Bire.

Ljiljana Smiljanić je na području Lipe kod Bihaća.

Related posts