Mirela Čebo, granična policajka u BiH, rijetka je žena u ovom poslu. Deset godina radi na poslovima sprječavanja ulaska narkotika u zemlju.

Radio Slobodna Evropa

join.booking.com Booking.com