Mural za 500 spašenih ljudi i mašinovođu VOJINA NIKITOVIĆA u Višegradu …

Poslušajte ko se nađe uvrijeđen nek mu je na čast
Administrator Makso
Moje neko mišljenje
Inicijativa
Inicijativa za mural mašinovođi Vojinu Nikitoviću u Višegradu

Related posts