89470508 10157989727722768 115080436060782592 N

Na Forumu za bezbjednost opštine , koji je održan danas povodom naredbe Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske o hitnoj dezinfekciji javnih površina, objekata i prevoza, zaključeno je da se naređuje vršenje dezinfekcije na teritoriji Opštine od 15.03.2020. godine u roku od 48 časova.

Dezinfekcija obuhvata:

Sve javne površine i javne objekte na području opštine , stadion, parkove, dječije obdanište “Neven“ Osnovnu školu sa područnim odjeljenjima, Srednjoškolski centar, Crveni krst,centar za socijalni rad, zgradu Opštine, Dom zdravlja, vjerske objekte, prostorije crvenog krsta i Teritorijalnog vatrogasnog , samostalne zanatske, trgovinske i ugostiteljske radnje, objekte i okolinu svih preduzeća, banke, javni prevoz, zajednice etažnih vlasnika benzinske pumpe i sve ostale javne ustanove, preduzeća i objekte.

Nadležni organ Opštine je izvršio izbor izvođača dezinfekcije ,,Sanitarac,, d.o.o. Vlasenicu u skladu sa članom 15. tačka 5. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (Sl. Glasnik RS broj 90/17).

Troškove usluga dezinfekcije plaćaju:

Državna i privatna preduzeća po predhodno sklopljenim ugovorom sa davaocem usluga;
Privatne uslužne trgovačke i ugostiteljske radnje shodno površini prostora;
Opština za javne površine i objekte u kojima su smještene ustanove čiji je osnivač opština .

Protiv svih javnih preduzeća i odgovornih lica u preduzećima, vlasnika privatnih samostalnih radnji i svih drugih koji ne postupe u skladu sa Naredbom o obaveznoj dezinfekciji na području opštine , preduzeće se zakonske sankcije shodno Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (Službeni Glasnik RS broj 90/17).

zdravstveni inspektor

Slađana Miovčić

NAČELNIK

Mladen Đurević

Vezane objave