U Policijskoj upravi Prijedor, u posljednje vrijeme, evidentni su slučajevi podnošenja lažnih prijava krivičnih djela koja uopšte nisu izvršena. Prijave se podnose iz različitih motiva a najčešće se odnose na krivična djela teške krađe, kom prilikom prijavljuju otuđenje vrijednosti koje prije toga sami prodaju, izgube ili potroše, te u cilju prikrivanja nezakonitih radnji dolaze u situaciju da takve radnje i sami čine podnošenjem lažnih prijava.
Krivičnim zakonom Republike Srpske predviđeno je da podnošenje lažne prijave za izvršenje krivičnog djela i samo predstavlja krivično djelo, kvalifikovano kao „Lažno prijavljivanje krivičnog djela“, za koje je predviđena novčana kazna ili kazna zatvora do šest mjeseci, odnosno dvije godine ukoliko neko prijavi lice da je učinilo krivično djelo, a zna da to lice nije učinilac.
Apelujemo na građane da ne vrše ove nezakonite radnje, jer na ovaj troše resurse policijskog rada bespotrebnim preduzimanjem mjera i radnji u cilju rasvjetljavanja prijavljenog krivičnog djela, koje u stvari nije ni počinjeno, a samim tim se dovode u situaciju da i sami postanu predmet krivičnog sankcionisanja, kada se dokaže da se radi o lažnoj prijavi.
Budite sigurni da veća društvena opasnost i šteta nastupa lažnim prijavljivanjem krivičnog djela, zato razmislite da li ste situacije zbog kojih ste se odlučili na lažnu prijavu mogli riješiti na drugi način, bez inkriminisanja sebe i drugih.
Stoga, ne podnosite lažne prijave krivičnih djela!

Vezane objave