Sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine počela je danas u Sarajevu, a na dnevnom redu su izmjene Zakona o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini koje predlaže Vijeće ministara .
Kako je odgovorio predsjedavajući Vijeća ministara Zoran Tegeltija na pitanje delegata, nije realno da granice za državljane EU, ali i naše građane koji tamo borave budu otvorene prije kraja seštog mjeseca.

Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija najavio je danas da bi na narednoj sjednici Vijeća ministara trebao biti razmatran ovogodišnji budžet.

Kako je podsjetio dokument budžeta poslan je ranije Predsjedništvu , odlučeno je da taj dokument ne odražava stanje kakvo je bilo tokom izrade tog finansijskog dokumenta te je vraćen Ministarstvu finansija i trezora na doradu.

Pred delegatima su i dva izvještaja o radu Vijeća ministara i to za 2017. i 2018. godinu, kao i Izvještaj o realizaciji Revidirane strategije Bosne i Hercegovine za provođenje Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma za 2017. godinu.

Delegati bi trebali razmatrati i izvještaja Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o izvještajima o radu parlamentarnih tijela i državnih institucija.

Predviđeno je razmatranje i dvije delegatske inicijative delegata Kluba Bošnjaka Denisa Bećirovića (SDP) kojima se traži od Vijeća ministara informacija o razmjerama migrantske krize u Unsko-sanskom kantonu i s prijedlogom konkretnih mjera za rješavanje te krize, kao i o iseljavanju stanovništva s posebnim osvrtom na odlazak radno sposobnog stanovništva.

Delegat Kluba Hrvata Zlatko Miletić putem inicijative također traži od Vijeća ministara da u roku od 120 dana izradi i u parlamentarnu proceduru dostavi Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine.

On napominje da tu inicijativu podnosi uime Foruma građana Tuzle, Pravosudne mreže i Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj koji su izradili preporuke za izmjene tog zakona i koje su u julu 2017. godine dostavljene nadležnim institucijama , a o kojim se oni nisu očitovali.

Vezane objave