Sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine počela je danas u Sarajevu, a na dnevnom redu su izmjene Zakona o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini koje predlaže Vijeće ministara BiH.
Kako je odgovorio predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija na pitanje delegata, nije realno da granice BiH za državljane EU, ali i naše građane koji tamo borave budu otvorene prije kraja seštog mjeseca.

Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija najavio je danas da bi na narednoj sjednici Vijeća ministara BiH trebao biti razmatran ovogodišnji budžet.

Kako je podsjetio dokument budžeta poslan je ranije Predsjedništvu BiH, međutim odlučeno je da taj dokument ne odražava stanje kakvo je bilo tokom izrade tog finansijskog dokumenta te je vraćen Ministarstvu finansija i trezora BiH na doradu.

Pred delegatima su i dva izvještaja o radu Vijeća ministara i to za 2017. i 2018. godinu, kao i Izvještaj o realizaciji Revidirane strategije Bosne i Hercegovine za provođenje Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma za 2017. godinu.

Delegati bi trebali razmatrati i nekoliko izvještaja Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o izvještajima o radu parlamentarnih tijela i državnih institucija.

Predviđeno je razmatranje i dvije delegatske inicijative delegata Kluba Bošnjaka Denisa Bećirovića (SDP) kojima se traži od Vijeća ministara BiH informacija o razmjerama migrantske krize u Unsko-sanskom kantonu i BiH s prijedlogom konkretnih mjera za rješavanje te krize, kao i o iseljavanju stanovništva BiH s posebnim osvrtom na odlazak radno sposobnog stanovništva.

Delegat Kluba Hrvata Zlatko Miletić putem inicijative također traži od Vijeća ministara BiH da u roku od 120 dana izradi i u parlamentarnu proceduru dostavi Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine.

On napominje da tu inicijativu podnosi uime Foruma građana Tuzle, Pravosudne mreže BiH i Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj koji su izradili preporuke za izmjene tog zakona i koje su u julu 2017. godine dostavljene nadležnim institucijama BiH, a o kojim se oni nisu očitovali.