Booking.com

U Republici Srpskoj danas je neradni dan budući da se obilježava republički praznik – Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH.

S druge strane u FBiH, danas je radni dan. Nema obilježavanja potpisivanja Dejtonskog sporazuma kojim je zaustavljen građanski rat u BiH.

– U dane praznika u RS ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti, saopšteno – je iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske.

Istim Zakonom je propisano da će načelnik opštine, odnosno gradonačelnik odrediti koja su preduzeća, ustanove i druge organizacije sa područja jedinice lokalne samouprave, radi zadovoljenja neophodnih potreba građana, dužni da rade u dane praznika Republike i u kom obimu.

U bazi Rajt Peterson u Dejtonu prije 21 godinu parafiran je Opšti okvirni sporazum za mir u i njegovih 12 aneksa, čime je okončan rat u i uspostavljen njen ustavno-pravni poredak.

Vezane objave