Građani Srpske preko granice bi ubuduće mogli da prenesu četiri puta više novca nego što je to do sada bio slučaj – deset umjesto dosadašnjih dvije i po hiljade evra.

Vlada Srpske izmijenila je postojeću Uredbu o iznošenju i unošenju novca. U ministarstvu finansija kažu razlog je harmonizacija sistema sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Ekonomista Zoran Pavlović podržava strogu kontrolu na granici, ali tvrdi trebalo je ranije podići limite.

“Ovdje se to odnosi na donošenje novca od naših ljudi iz inostranstva koji donose taj novac pa pokušavaju da kupe neke nekretninu ili pomognu familiji. Kod iznošenja novca je situacija takva da samo oni koji su na lak došli do tog novca pokušavaju da ga na neki sklone sa računa ili iz vidokruga naših policijskih agencija”, rekao je Zoran Pavlović, ekonomski analitičar.

Uredbom su propisani uslovi o unošenju i iznošenju stranog novca, konvertibilnih maraka, čekova i hartija od vrijednosti u putničkom saobraćaju, poštanskim i drugim pošiljkama.U Vladi se pravdaju ispunjavanjem obaveza iz Akcionog plana za otklanjanje nedostataka u borbi protiv pranja novca. Ovo će, kažu, ubrzati skidanje sa “sive liste” radne grupe grupe koja se bavi tim problemom.

“Sasvim izvjesno je da će i RS i doći ako već i nisu u fazu da se potpuno usaglase sa okruženjem, odnosno sa EU što se tiče poslova platnog prometa.To i nije neka vijest za obične građane jer pitanje je koliko građana u BiH raspolaže sa tolikom ušteđevinom a tek da ih prenosi preko granice da ih potroši u Evropskoj Uniji”, rekao je Goran Radivojac, ekonomski analitičar.

Ova problematika dospjela je u žižu javnosti u martu 2013. kada je Slobodanu Stankoviću, na ulazu u Hrvatsku, oduzeta velika količina novca. Vlasnik Integral Inženjeringa novac nije prijavio ni carini Bosne i Hercegovine, ni Hrvatske. Očigledno mu ne bi pomoglo ni to da je Vladina uredba donesena ranije jer mu je oduzeto 450 hiljada evra.

Vezane objave