Ukrajinski pozivi za pomoć saveznicima sa Zapada traju od početka rusko-ukrajinskog sukoba, a pozivi su od početka usmereni pre svega na naoružavanje