U Srednjoškolskom centru “Ivo Andrić” u Višegradu, u predstojećoj školskoj godini, učenici će moći da upišu novo zanimanje – tehničar mehatronike,koje povezuje znanja iz elektronike, mašinstva i računarstva.

JEDNO NOVO ZANIMANJE
Posao koji mehatroničari mogu naći u budućnosti je u avio i auto industriji i u svim industrijama gdje je zastupljena tehnika.

NOVO ZANIMANJE-TEHNIČAR MEHATRONIKE

SAŠA GLADANAC, inžinjer mehatronike

„Mehatronika predstavlja spoj više različitih oblasti, kao što je mašinstvo, elketronika računarstvo, programiranje, automatizacija i senzorika. Budući mehatroničari predstavljaju najfleksibilnije i dobro obučene stručnjake, kako kod na stako i na strani. Tehničar mehatronike se u toku četverogodišnjeg školovanja obučava da uz pomoć računara otklanja zadate greške i upravlja regulacijom sistema, programira mikrokontrolere i poznate plc. Radi sa robotima i upravlja sa senzorima.“

Učenici će moći da se opredijele i za dosadašnja zanimanja,ekonomski tehničar, tehničar CNC tehnologije i novo zanimanje -tehničar mehatronike ili gimnaziju.

ČETIRI ZANIMANJA U SREDNJOŠKOLSKOM CENTRU

SANDRA PECIKOZA, pedagog

„Želim da isktaknem da je ovo zanimanje najatrktivnije zanimanje u mašinstvu jer objedinjuje projektovanje i proizvodnju primjenom računara. Ovaj profil zahtjeva određenukreativnost i vještinu koju učenik stiče izradom velikog broja projekata na novim mašinama“.

VODI SE RAČUNA O ŽELJAMA UČENIKA I POTREBA TRŽIŠTA

U Srednjoškolskom centru ističu da je plan upisa ozbiljan i složen posao, jer se mora voditi računa o željama učenika, potrebamatržišta rada, raspoloživom nastavnom kadru, a sve je to uslovljeno, prije svega, brojem učenika koji završavaju osnovnu školu i planiraju da nastave srednjoškolsko obrazovanje u svom gradu.

DIVNA VASIĆ, direktor Srednjoškolskog centra “Ivo Andrić”

„Odlučili smo se za tehničare mehatronike jer mislimo da je potrebno znati šta taj obrazovni program nudi u budućnosti.Mehatronika je novo zanimanje koje objedinjuje znanja iz elelktro i mašinske struke i informacionih tehnologija. Naša škola ima dobre uslove za rad i potreban nastavni kadar.“

U Srednjoškolskom centru „Ivo Andrić“ u Višegradu biće formirana četiri odjeljenja za 87 učenika.
Source BHRT