Novogodišnji intervju načelnika opštine Višegrad Mladena Đurevića možete pogledati u video prilogu. Sumirani su ostvareni rezultati rada u protekloj godini i najavljeni novi poduhvati u 2020.godini.
Razgovor vodila službenik za odnose sa javnošću opštine Višegrad Jovana Borovčanin Đurević.