Svi savremeni sistemi tehničke zaštite koji se nalaze na međunarodnom tržištu su dostupni . U to spadaju: video nadzor, protuprovala, vatrodojava, kontrola pristupa i druge sisteme u skladu sa potrebama klijenta. Pri ugradnji koriste se najkvalitetniji elementi renomiranih proizvođača i odobravaju odgovarajući garantni rokovi. Obezbjeđujemo servisiranje i održavanje svih sistema koje je su ugradili naši tehničari.

Posebna usluga

Sve centralne jedinice sistema tehničke zaštite u komunikaciji su sa nadzornim centrom putem: telefonske linije, GSM-a, GPRS-a ili LAN-a, tako da u slučaju bilo kakvog problema na sistemu (prekid telefonske linije, provala, sabotaža, kvar…) dojavno-operativni centar prima informaciju i djeluje shodno ugovoru ili posebnom zahtjevu klijenta.

Telefon: +387 65 270 403

Related posts